LBT - foto

LBT Testing & Calibration

Kalibratie, validatie, advies & ondersteuning


Ons laboratorium maakt deel uit van de geaccrediteerde instellingen - nummer 001 voor BELAC “CAL” en BELAC “TEST” en ISO 17025 voor TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID – en biedt de BESTE ONZEKERHEDEN aan, het BREEDSTE GAMMA metingen en de LANGSTE ERVARING op gebied van accreditatie op de Belgische markt.
Het Belgisch Laboratorium voor Thermometrie is geaccrediteerd BELAC voor zijn prestaties in zijn eigen LABORATORIUM en TER PLAATSE bij de klant, zowel voor KALIBRATIE van meetinstrumenten als voor de VALIDATIE van thermische kasten en klimaatkasten.

BELAC is de Belgische Accreditatieorganisatie waarvan de certificaten zowel in België als in het buitenland erkend zijn. BELAC is totnogtoe het enige verantwoordelijk organisme voor het ondertekenen van alle multilaterale goedkeuringen en erkenningen in het kader van de EA (European Cooperation for Accreditation), waaronder MLA (EA multilateral agreement).

Het laboratorium verkoopt geen materiaal en vrijwaart bijgevolg een absolute objectiviteit. Graag geven wij u uitvoerig advies, zowel voor de keuze van uw materiaal als voor het gebruik en het berekenen van onzekerheden. Bovendien nemen wij vaak deel aan onderlinge vergelijkingscampagnes en studies of onderzoeken, samen met gekende laboratoria op internationaal vlak.

Het laboratorium spitst zich in het bijzonder toe op thermometrie en hygrometrie. Zijn personeel neemt regelmatig deel aan de nieuwste ontwikkelingen in deze domeinen en levert de beste prestaties.
Wij bieden ook OPLEIDINGEN aan en een BEGELEIDING voor alle aanvragen naar KWALITEIT bij het plaatsen van metrologische instrumenten in uw laboratoria.

Als klant van het Belgisch Laboratorium voor Thermometrie staat u in rechtstreeks contact met onze metrologen. Geen tussenpersonen, maar competente gesprekspartners, die de nadruk leggen op kwaliteit eerder dan op winstbejag. Onze prijzen zijn trouwens zeer concurrerend in verhouding tot de kwaliteit van onze diensten.
Het laboratorium tracht zijn kalibraties uit te voeren in de kortst mogelijke tijd, zodat uw apparatuur nooit lang blijft stilliggen.

Aarzel niet om contact te nemen voor bijkomende informatie of indien u een probleem wil voorleggen met het oog op een concrete oplossing.


© 2013 - LBT Testing & Calibration

pb web concept