LBT - foto

LBT Testing & Calibration

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeenheden

Deze website wordt beheerd door LBT Testing & Calibration, Rue du Bosquet 7, 1348 Louvain-La-Neuve - BelgiŽ.
Het bezoeken van de website is gratis, echter zonder waarborg vanwege LBT.

Bij het gebruiken van de site stemt de internetgebruiker automatisch en onherroepelijk in met huidige gebruiksvoorwaarden, termen en met de waarschuwingsberichten die voorkomen in de site.

2. Afwijzing van verantwoordelijkheid

De inhoud en de informatie van de site gelden enkel als informatie. LBT spant zich in om correcte en up-to-date informatie te verspreiden, maar vergissingen en/of typfouten zijn niet uitgesloten. LBT draagt geen enkele verantwoordelijkheid t.o.v. deze informatie, noch t.o.v. het gebruik dat de internetgebruiker ervan kan maken. LBT heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande informatie de inhoud van de site te wijzigen en updates van de informatie aan te brengen. LBT kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die voortvloeit uit het gebruik van de site door de intergebruiker.

Gebruik van de informatie door de gebruiker - de gebruiker verbindt zich ertoe de auteursrechten die toebehoren aan LBT integraal te respecteren

Hyperlinken naar andere sites die niet beheerd zijn door LBT - de verwijzing naar hyperlinken in de LBT site, betekent niet dat LBT controle uitoefent over deze sites en LBT draagt geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van deze sites.

Hyperlink naar de site van LBT - LBT stemt erin toe dat andere websites verwijzen naar hun site via hyperlinken, binnen de navolging van de geldende wetten.

3. Intellectueel eigendom

De rechten van intellectueel eigendom van de site de LBT zijn in handen van LBT. LBT verleent de gebruiker het recht de informatie van zijn site te gebruiken, echter exclusief voor privaat gebruik.

4. Toepasbare wet en bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de site van LBT zal worden geregeld volgens het Belgisch recht. Enkel en alleen de gerechtshoven et rechtbanken van het arrondissement van Namen zijn competent.

In geval van rechtsgeding zal een afgedrukte versie van huidige gebruiksvoorwaarden en van elke bijkomende vermelding in elektronische vorm aanvaard worden in alle rechts- of administratieve procedures.

Privacy

Deze sectie verduidelijkt het beleid van LBT t.o.v. persoonsgegevens die bij het bezoeken van de site zouden nagelaten kunnen worden. Onze doelstelling is uw gegevens te beschermen overeenkomstig de Belgische Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

1. Wat is een persoonsgegeven?

Volgens de wet van 8 december 1992 is een persoonsgegeven "iedere informatie betreffende een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Als identificeerbaar wordt beschouwd "een persoon die direct of indirect kan worden geÔdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van ťťn of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit".

2. Om welke reden(en) worden persoonsgegevens gebruikt via de site LBT?

LBT verzamelt uw persoonsgegevens bij het verzenden van een aanvraag voor informatie. De gegevens die u per mail doorgeeft, worden gebruikt om aan uw aanvraag te beantwoorden. Zij worden bewaard door LBT om te kunnen voldoen aan de opvolging van uw aanvraag.

3. Laat de site cookies achter op uw computer?

Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van de internetgebruiker wordt opgeslagen, tijdens het bezoeken van een site.

De site van LBT laat geen cookies achter.

4. Welke zijn de rechten van de betrokkene van de gegevens?

Recht op toegang en recht op verbetering: via een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend en geadresseerd aan LBT Testing & Calibration, Rue du Bosquet 7, 1348 Louvain-La-Neuve - BelgiŽ, kan elke persoon die zijn identiteit bewijst, gratis een schriftelijke mededeling verkrijgen van zijn of haar persoonsgegevens, en zo nodig, een verbetering eisen van onjuiste, onvolledige gegevens of gegevens die niet ter zake zijn.

Recht van verzet :

- Recht van algemeen verzet: via een schriftelijke aanvraag, gedateerd en geadresseerd aan LBT, kan elke persoon die zijn identiteit bewijst, zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien het gaat over ernstige en gerechtvaardigde redenen.
- Recht van verzet voor direct marketing: elke persoon kan tevens, op aanvraag, zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens met het oog op direct marketingdoeleinden, via een geschreven aanvraag, ondertekend en geadresseerd aan LBT.

Deze aanvragen dienen verzonden te worden aan :

LBT Testing & Calibration,
1348 Louvain-La-Neuve
België.

Alle vragen betreffende de inzameling en/of verwerking van uw persoonsgegevens moeten geadresseerd zijn aan welcome@lbt.eu.com, voor elektronische briefwisseling, of per brief aan bovenstaand adres.


© 2013 - LBT Testing & Calibration

pb web concept