LBT - Foto
 

BLT kan het geheel van uw meetinstrumenten
op zich nemen.
Wij zorgen ervoor dat alle meetwaarden
die niet binnen ons accreditatiedomein
vallen, worden uitbesteed.

 

 

 

LBT staat vanzelfsprekend
open voor alle aanvragen
m.b.t. metrologie die buiten
ons accreditatiedomein vallen.
Prestaties met traceerbaar certificaat
  - Elektrische kalibratie
     - Simulator
     - kaye Validator 2000, Digistrip

  - Geleidingsmeter
     - Meten van geleiding via standaardoplossingen
     - Temperatuurmetingen onder accreditatie

LBT voert prestaties uit in zijn eigen
laboratorium of bij u ter plaatse,
zowel voor kalibratie van
temperatuur en vochtigheid
als voor karakterisering
van thermische kasten
en klimaatkasten.

 

 

 

 

LBT beschikt binnen
zijn muren over de nodige
deskundigheid die een buiten-
gewoon aanpassingsvermogen
toelaat ten opzichte van voorgelegde
problemen. Zo hebben wij onder andere
een speciale meetuitrusting voor temperatuur ontwikkeld en gevalideerd, specifiek voor PCR.

© 2013 - LBT Testing & Calibration

pb web concept