LBT - foto

Belgisch Laboratorium voor Thermometrie

F.A.Q.


Precisie van de thermometers, technische kenmerken

Bij de aankoop van een thermometer moet u vaak rekening houden met de onzekerheden die de fabrikant aangeeft. Toch is het evenmin misleidend de onzekerheden van verschillende fabrikanten ook onderling te vergelijken. Volgens de logica wordt de onzekerheid immers alleen berekend in verhouding tot een onzekerheidsdekkingsfactor K. Een onzekerheid berekend met een factor K = 2, betekent dat bij de (complexe) onzekerheidsberekening de verspreidingssigma wordt gedeeld door 2. Dit vertegenwoordigt bij normale wet een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Voor een factor K = 1 ligt dat niveau op 68%. Kijk dus uit voor overhaaste vergelijkingen die niet met de werkelijkheid stroken. Aarzel niet uw leverancier te vragen op welke basis hij de opgegeven onzekerheid berekende.

Ander punt waarop u let:

- voor digitale thermometers moet u de onzekerheid van de voeler nog bij die van de digitale lezer voegen. Sommige fabrikanten laten de onzekerheid van de voeler immers weg en vermelden alleen die van de digitale lezer.

- sommige opneemapparaten (dataloggers) hebben een variabele resolutie in functie van de temperatuur (0,1 ̊C naargelang de specificatie, maar ook 0,2 of 0,3 °C).

OPGELET: resolutie betekent niet hetzelfde als precisie.

Terug naar FAQ


© 2018 - LBT Testing & Calibration

pb web concept