LBT - foto

Belgisch Laboratorium voor Thermometrie

F.A.Q.


Wat koopt u? Een kwikthermometer of een digitale thermometer?

Alcoholthermometers bespreken we hier niet: hun gebruik is beperkt en hun kwaliteit is beduidend lager dan die van kwikthermometers.

In de vorige paragrafen vernam u al dat een kwikthermometer moeilijker is in gebruik en daardoor meer fouten met zich meebrengt. Vergeten we ook niet dat afleesfouten altijd mogelijk zijn.

Hoewel een kwikthermometer stabieler blijkt in de tijd, is een digitale thermometer vaak aanbevolen ondanks een afwijkingseffect in het elektronische gedeelte of de sonde (aantasting naargelang het milieu waaraan deze is onderworpen).

De fout in een digitale thermometer is doorgaans echter constant of proportioneel (positieve fout of negatieve fout), terwijl bij de fabricatie van een kwikthermometer de capillaire buis niet over de hele lengte een constante diameter heeft.

De prijs ligt lager voor de kwikthermometers, maar het risico op breuk is dan ook weer groter (en meteen wijzen we ook op de milieurisico's van het kwik).

OPGELET: een thermometer meet zijn eigen temperatuur en niet de temperatuur van het milieu waarin hij is ondergedompeld.

Terug naar FAQ


© 2018 - LBT Testing & Calibration

pb web concept