LBT Testing & calibrationbelac-cal      belac-test 

 

 

LBT Testing & Calibration

Rue du Bosquet, 7
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique

Tél . : +32 10 45 48 56
Fax : +32 10 45 49 34

welcome@lbt.eu.com

 

Numéro 001 de BELAC “CAL” et de BELAC “TEST” des laboratoires accrédités
ISO 17025 en TEMPERATURE ET HUMIDITE notre laboratoire offre
les MEILLEURES INCERTITUDES,
la plus GRANDE GAMME de mesure et
la plus LONGUE EXPERIENCE dans ces domaines d'accréditations sur la marché Belge.

Le LBT est accrédité pour effectuer
des prestations en LABORATOIRE et
sur SITE tant du point de vue
ETALONNAGE de matériel de mesure que
VALIDATION d'enceintes.

 

Ons laboratorium maakt deel uit van de geaccrediteerde instellingen
- nummer 001 voor BELAC “CAL” en BELAC “TEST” en
ISO 17025 voor TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID – en biedt de BESTE ONZEKERHEDEN aan,
het MEEST UITGEBREIDE GAMMA metingen en
de LANGSTE ERVARING op gebied van accreditatie op de Belgische markt.
LBT is geaccrediteerd om
prestaties uit te voeren in zijn eigen LABORATORIUM en
TER PLAATSE bij de klant, zowel voor
KALIBRATIE van meetinstrumenten als voor de
VALIDATIE van thermische kasten en klimaatkasten.

 

Number 001 in BELAC "CAL" and BELAC "TEST” of the ISO 17025 accredited laboratories
in TEMPERATURE AND HUMIDITY our laboratory offers the BEST UNCERTAINTIES,
the BIGGEST RANGE of measures, and the LONGEST EXPERIENCE
in these accreditation domains on the Belgian market.
LBT is accredited to provide services in the LABORATORY and on SITE
as much from the point of view for the CALIBRATION of measuring equipment
as the VALIDATION of cabinets.

Conception : pb web concept